Skip to main content

Termes i condicions de la inscripció

 • Condicions generals de la inscripció

La preinscripció de la fitxa de preinscripció i el pagament de la mateixa no assegura la reserva de la plaça. La presentació de la preinscripció i el pagament del mateix no garanteix, abans, la presència del jugador o jugadora en un determinat equip del club (A/B/C…). Esta circumstància quedarà establerta per la direcció esportiva durant el procés d’assignació de jugador-equip i es podran fer modificacions oportunes durant la temporada.

La presentació i el pagament d’aquest fitxer de preregistre implica l’acceptació de totes les condicions establertes en totes les seccions de la mateixa.

 • Equipament

L’equipació d’aquesta temporada es pot comprar a la botiga Macron situada al carrer General Avilés núm. 42 de València. Cada jugador podrà comprar el pack que millor s’ajuste més a les seues necessitats, però serà obligatori comprar el pack mínim, ja que heu d’utilitzar-lo per als entrenaments i partits, seguint la uniformitat del club.

 • Inscripcions

Per a ser admés en el Foios Atlètic C.F. el jugador o jugadora deurà:

  • Estar al corrent de pagament de les quotes i loteries de l’anterior temporada.
  • Formalitzar la preinscripció com a jugador del Foios Atlètic C.F., la qual s’haurà d’entregar a les oficines o mitjançant el correu electrònic del club junt amb la fotocòpia de l’ingrés bancari en el compte del club on s’indique el nom, cognoms i INSCRIPCIÓ.
  • Es necessari estar donat d’alta al Sistema Fènix per a poder jugar de forma federada:
   https://fenix.rfef.es/ActualizadorAfiliados/LoginPublico.html
  • El club es reserva el dret definitiu d’admissió del jugador.
 • Pagaments i quotes

La quota total anual de la temporada 2022/2023 serà de 400 € i es pot triar entre l’opció de venda de loteria o el pagament dels seus beneficis.

La loteria de Nadal es distribuirà entre els mesos d’octubre i novembre per a totes les persones que hagen escollit aquesta opció i la del Niño es distribuirà l’últim dia abans de l’últim entrenament de Nadal.

Els ingressos tant de la loteria com dels beneficis s’han de fer 3 dies abans del sorteig de la loteria, és a dir, el 19 de desembre i el 3 de gener.

 • Baixa del club

Qualsevol sol·licitud de baixa com a jugador de l’escola no comportarà cap retorn de les quantitats ja pagades fins ara.

En cas de deure cap quota o loteria, la baixa federativa no es lliurarà fins a la regularització dels pagaments.

Si la baixa es produeix un mes abans de l’inici de la competició, es pot concedir sempre que el personal tècnic i la direcció esportiva consideren que no afectaria negativament el club.

 • Comportament i actuació

Totes les inquietuds, problemes, etc. que el jugador puga tindre a l’àmbit esportiu, haurà d’exposar-les a l’entrenador de l’equip en primer lloc i, en segon lloc, a la direcció esportiva si cal. En cas de no obtenir una solució o resposta, també es podrà recórrer a la junta directiva del club.

El respecte cap als companys, entrenadors, cos tècnic, Junta Directiva, rivals, àrbitre, etc… serà un dels pilars en els quals se sustentarà el club pel que no tolerarem qualsevol falta de respecte cap a cap dels anteriorment esmentats per part de cap jugador ni de cap familiar.

El jugador inscrit adquireix un compromís amb el seu equip i el club, per la qual cosa ha de participar al màxim en les activitats del club (entrenaments, partits, etc…).

La inscripció d’un jugador al Club, suposa el coneixement i l’acceptació per part del jugador i pares del reglament intern del Club, i és comprometen a respectar-lo i fer-lo complir.

 • Material esportiu

El jugador està obligat a utilitzar l’equipament que el Club designe per a cada esdeveniment (entrenaments, partits, tornejos, presentació d’equips).

El jugador ha d’entrenar i jugar amb canelleres i botes de futbol. A més no ha de portar ni rellotges ni pírcings o qualsevol altre complement que puga lesionar a un company

El Foios Atlètic C.F. no es fa responsable de la pèrdua i/o robatori d’objectes personals dels jugadors en les instal·lacions del Club.

La inscripció d’un jugador al Club suposa el coneixement i l’acceptació per part dels pares del Reglament Intern del Club, així com de procurar que els seus fills el respecten.